Ugljične emisije ostavljaju otisak na planetu, upravo kao što naše stopalo ostavlja otisak na tlu. U osnovi, vaš je ugljični otisak mjera cjelokupne emisije ugljičnog dioksida (CO2) i drugih stakleničkih plinova uzrokovanih aktivnostima tijekom godine.

Upravo se sadnja stabala smatra jednim od najjednostavnijih i najučinkovitijih oblika borbe protiv klimatskih promjena.
Uklanjanjem štetnih posljedica zagađenja radimo u korist lokalne zajednice, društva u cjelini, a u konačnici i čitavog planeta.

Iako staro stablo ima veću ekološku vrijednost od mladog i samim time veću sposobnost apsorbiranja CO2, ponekad je neminovno uklanjanje istih iz različitih razloga.
U suradnji s Gradom Osijekom provodimo nadomjesnu i zamjensku sadnju u cilju smanjenja ugljičnog otiska, na način da za svako uklonjeno stablo vršimo zamjensku sadnju odgovarajućim brojem mladih sadnica. Primjerice, ako je uklonjeno stablo prsnog promjera (promjer stojećeg stabla u visini čovječjih prsiju dogovorno na 1,30 m iznad tla) cca 25 cm, potrebno je čak 5 mladih sadnica prsnog promjera 5 cm.

Svi trebamo preuzeti odgovornost za svoje emisije. Mi prihvaćamo taj izazov.