Obavještavamo korisnike naših usluga da će od 1.7. mobilno reciklažno dvorište ponovno biti na raspolaganju građanima prema rasporedu koji se nalazi u prilogu na LINKu