Obavještavamo građane da će se u ponedjeljak, 30. svibnja 2022., na Dan državnosti RH, odvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada odvijati po redovitom rasporedu.

Od reciklažnih dvorišta, toga dana bit će otvoreno jedino RD Jug II, koje će raditi po redovitom rasporedu, od 08:00 do 20:00 sati.

Također, za građane će biti otvoren i ZOO vrt, a radno vrijeme je od 09:00 do 20:00 sati, s tim da je ulaz za posjetitelje do 19:00 sati.