Obavještavamo cijenjene korisnike naših usluga da će se u petak, 6. siječnja 2023., na blagdan Sveta tri kralja, odvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biorazgradivog otpada odvijati po redovitom rasporedu.

Od reciklažnih dvorišta, toga dana bit će otvoreno jedino RD Jug, i to u vremenu od 08:00 do 19:00 sati, dok ostala reciklažna dvorišta i kompostana neće raditi.

ZOO vrt bit će otvoren kao i svakoga dana, po redovitom rasporedu za siječanj, odnosno od 09:00 do 16:00 sati, s tim da je ulaz za posjetitelje do 15:00 sati.