Od prvog dana novog načina održavanja javnih površina u gradu Osijeku, sugrađani nam šalju vrlo pozitivne reakcije jer je, kako kažu, doista bilo potrebno sveobuhvatno uređenje.

Već prema rasporedu za ovaj tjedan, djelatnici radnih jedinica “Zelenilo” i “Javna higijena” zajedničkim snagama odradili su planirano – Vijenac Ivana Meštrovića, Sjenjak i Donji grad.

Tako je danas na Vijencu Murse i na Trgu bana Josipa Jelačića bilo poprilično posla oko uređenja zelenih površina, hortikulturnih nasada i košnje, kao i oko čišćenja staza, nogostupa, kolnika i parkirališta. Za ove je poslove bilo zaduženo tridesetak djelatnika sa osamnaest strojeva ovih dviju radnih jedinica.

Recimo i to kako je sljedeći tjedan u planu ovakvo temeljito uređenje Retfale.