U suradnji sa OŠ Antuna Mihanovića, Unikom d.o.o. sudjelovao je u projektu “Boje čistoće” koji uključuje učenike u aktivno održavanje čistoće svoga grada, razvija kreativnost kod učenika, odgovornost i brigu prema svome gradu i proširivanje znanja o održavanju čistoće grada Osijeka.

“Ovom akcijom želimo poboljšati njihov odnos prema okolini u kojoj žive te ukazati im na aktivnosti i način na koji i oni mogu biti dio promjena” – naglasili su u OŠ A.Mihanovića.

Na kreativan način likovna skupina OŠ A.Mihanovića oslikala je dva vozila Unikoma koji održavaju čistoću.