Poštovani,

Tvrtka Unikom d.o.o. iz Osijeka već dvanaestu godinu za redom pod pokroviteljstvom Grada Osijeka obilježava Dan planete Zemlja (22.travnja). Ove godine ovaj značajni eko datum obilježili bi u ponedjeljak 23. travnja 2018 god. u Eseker centru, Ribarska ulica 4 u vremenu od 10-12h.

Naglasak je stavljen na važnost odvojenog prikupljanja iskoristivog otpada i njegove ponovne uporabe, stoga nam je želja uključiti se u kampanju koji je pokrenuo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pod sloganom ”Nisam za bacit!”

Ideja je da se organizira event na kojem bi se predstavili stari zanati kao napr.postolari, krojači, stolari koji bi u sklopu ovog eventa popravljali odbačene stvari, te popravkom istih izrađivali nove predmete za ponovnu uporabu.

U ovim aktivnosti sudjelovali bi i učenici Škole primjenjene umjetnosti i dizajna koji bi prepravljali staru odjeću, te učenici Ugostiteljsko turističke škole koji bi posjetitelje educirali kako u svom kućanstvu mogu iskoristiti ostatke hrane a da ona ne završi u otpadu (kao nap.izrada krušnih mrvica od starog kruha).

Navedeni event osim edukativnog efekta, trebao bi proizvesti i onaj stvarni, a to je smanjivanje otpada koji se svakodnevno odlaže na odlagalištu kroz ponovnu uporabu iskoristivog otpada.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na radionicama i prezentacijama.