Grad Osijek potpisao je sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom s općinama Bizovac, Bilje i Petrijevci.

Osijek je prvi veliki grad u Hrvatskoj koji je premašio 50% odvojeno prikupljenog otpada, a visoke standarde u gospodarenju otpadom Unikom će prenijeti i na područje tri općine u bližem okružju. Novougovorena usluga prikupljanja komunalnog otpada na području triju općina neće dovesti u pitanje kvalitetu izvršenja usluge prema građanima Osijeka niti će povećati količinu otpada na odlagalištu Lončarica Velika jer se prikupljeni otpad iz Bizovca, Bilja i Petrijevaca neće dovoziti u Osijek. Time će se nastaviti višegodišnji trend smanjenja količine otpada koja se odlaže na odlagalištu Lončarica Velika gdje je 2015. godine odloženo oko 25 tisuća tona komunalnog otpada, a 2022. godine oko 16 tisuća tona ili čak 37 posto manje.

Sa zbrinjavanjem otpada u novim općinama krećemo od 1. travnja, a trenutno smo u procesu slanja obavijesti i potpisivanja izjava sa stanovnicima. Nakon toga krećemo s čipiranjem spremnika, a potom i u samo sakupljanje komunalnog otpada. Važno je spomenuti i da će Sporazum s tri općine dodatno financijski stabilizirati poslovanje Unikoma.

Uvjereni smo da će i stanovnici Bizovca, Bilja i Petrijevaca primijetiti povećanje kvalitete usluge odvoza otpada te da će kroz dobro uhodanu praksu koju Osječani primjenjuju godinama i sami osjetiti dobrobiti odvojenog prikupljanja otpada.