U ponedjeljak 14.ožujka 2016. god. učenici trećeg razreda, smjer ekološki tehničari iz Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđer Bošković u pratnji prof. Ljiljane Vidović posjetili su reciklažno dvorište Zeleni otok na Jugu II.
Sa radom reciklažnog dvorišta kao i sa razvojem sustava primarne selekcije u gradu Osijeku upoznala ih je prof. Tihana Škugor.
Učenici su odradili i praktičan dio svoje nastave u kojem su razvrstavali otpad koji su sa sobom ponjeli na reciklažno dvorište.