Danas, 30.01.2018. održana je tiskovna konferencija povodom podjele posuda za biootpad nabavljenih u sklopu projekta. Podjelom posuda za biootpad, te organizacijom edukativnih radionica i catering za stanovnike u drugom najvećem osječkom naselju kolektivnog stanovanja, Vijencu Ivana Meštrovića, nastavljamo s uspješnom uspostavom sustava odvojenog prikupljanja i obrade biološkog otpada u gradu Osijeku kao prvog grada u istočnom dijelu Hrvatske koji je uspostavio kompletan sustav prikupljanja biootpada.