U sklopu izobrazno-informativnih aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom, Unikom je u suradnji s poznatim osječkim umjetnikom Nikolom Fallerom i studentima Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku pokrenuo ideju za stvaranje Resculpt parka, prvog takvog u Hrvatskoj.
Park je smješten u sklopu osječkog Kampusa, a predstavljeno je pet monumentalnih skulptura koje prikazuju mogućnost kreativnog izričaja s otpadnim materijalima te ujedno promovira reciklažna dvorišta u javnosti. U otvorenju park sudjelovala je i OŠ Frana Krste Frankopana, čiji su treći razredi uz pomoć KIFOS-a odradili poligon u prirodi, a potpuni dojam otvorenja upotpunio je i Plesni studio Shine sa svojom koreografijom.