Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na zahtjev operatera Unikom d.o.o. donjelo je Rješenje o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište otpada Lončarica Velika na k.č.br.10684/1 katastarska općina k.o. Osijek.
Rješenje možete pogledati na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode

ili preuzeti OVDJE