O procesu recikliranja, uputama kako reciklirati otpad u kućanstvima i prednostima sortiranja otpada kao dijela održivog razvoja govorilo se na javnoj tribini “Reciklažno dvorište Donji grad”. Vrijednost projekta je preko 5 milijuna od čega je 85% sredstava iz EU Fondova, a na tribini u Gradskoj četvrti okupljeni su sugrađani mogli doznati sve o recikliranju čak 50 vrsta otpada.

Otvaranjem četvrtog reciklažnog dvorišta u Osijeku, onog u Donjem gradu, zaokružena je priča takvih odlagališta u sklopu koje su građanima podijeljene i posude za odvajanje iskoristivog otpada. Tom je prigodom na tibini u Gradskoj četvrti Donji grad govorila pročelnice Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša Grada Osijeka Ljiljanom Belajdžić: “Ovim reciklažnim dvorištem Grad Osijek je ispunio zakonsku obvezu od 4 mjesta za reciklažu s obzirom na broj stanovnika.

Osim stacionarna 4 reciklažna dvorišta Osijek ima i mobilno reciklažno dvorište, a kao jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj imamo i reciklažno dvorište za gospodarenje građevinskim otpadom u Sarvašu”, istaknula je Belajdžić i dodala kako je nedavno završena i podjela posuda za odvajanje otpada: “Nakon što su u stambenim zgradama već duže vrijeme na raspolaganju spremnici za odvajanje otpada, sada su posude za biootpad i plastiku dobila i sva kućanstva u Osijeku.

Ovime su stvoreni preduvjeti za učinkovito gospodarenje otpadom koji je namijenjen recikliranju. Moram napomenuti da građani Osijeka plaćaju samo odvoz otpada koji bacaju u zelenu kantu, a sva ostala Unikom odvozi besplatno. Biootpad se odvozi jednom tjedno, plastika i papir jednom mjesečno, a učestalost odvoza ostalog otpada građani biraju sami”, rekla je Belajdžić i dodala da građani uz Unikomovu karticu mogu 50 vrsta otpada bez ikakve naknade odvesti u jedno od 4 reciklažna dvorišta: “To su na primjer opasan otpad poput baterija, lijekova i ulja. Ono što veseli jest da je Osijek jedan od primjera velikih gradova u Hrvatskoj koji na optimalan način promišlja svoju politiku gospodarenja otpadom, te tako i zaštite okoliša”, rekla je Belajdžić i napomenula kako se i tribine popit današnje održavaju s ciljem edukacije i informiranje svojih građana.

Radno vrijeme novootvorenog reciklažnog dvorišta u Donjem gradu parnim će danima biti od 8 do 15 sati, a neparnim od 13 do 20 sati, dok će subotom biti otvoreno od 8-13 sati.