Nadzorni odbor Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek na 6. sjednici održanoj 09. veljače 2022. donio je odluku o imenovanju člana Uprave – direktora društva.
Utvrđuje se da je dosadašnji član Uprave – direktor Mario Turalija, dipl.oec, dao neopozivu ostavku na mjesto člana Uprave – direktora Unikom d.o.o. s danom 09. veljače 2022. godine.
Igor Pandžić, mag.oec., imenuje se za člana Uprave – direktora Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, na mandatno  razdoblje od četiri godine, a stupa na dužnost 10. veljače 2022.