Obavještavamo građane da će se u ponedjeljak, 1. studenoga 2021.na blagdan Svih svetih, odvoz miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada odvijati po redovitom rasporedu.