Poštovani, obavještavamo građane da će se božićna drvca tijekom siječnja odvojeno prikupljati i odvoziti, a mogu se odložiti na sljedećim lokacijama: