Poštovani korisnici usluga reciklažnih dvorišta!
Preuzimanjem upravljanje novim objektima u Gornjem gradu (Ulica Sv. L. B. Mandića 18/a) i Retfali (Kapelska 83) 18. listopada, ukupan broj reciklažnih dvorišta u Osijeku kojima upravlja Unikom povećao se na tri.
Zahvaljujemo vam na stečenim navikama korištenja reciklažnog dvorišta na Jugu 2 te na iskazanom zanimanju i brojnim upitima vezanima za novootvorena reciklažna dvorišta. Prema podacima koji se odnose na razdoblje od 1. do 16. listopada, ukupno smo putem očitanja korisničkih kartica, zabilježili 5488 ulazaka, što je mjesečno više od 10.000 korisnika, odnosno dnevno prosječno 343 korisnika.

Više informacija o radnom vremenu i vrstama otpada koje možete odložiti na reciklažnim dvorištima možete pročitati na linku: http://unikom.hr/radna-jedinica-cistoca/reciklazna-dvorista/