Obavještavamo korisnike naših usluga da je broj telefona RJ Zelenilo promijenjen. Novi broj je 781-9478.