Obavještavamo sve zainteresirane građane o mogućnosti preuzimanja drvne mase prikupljene s javnih površina grada Osijeka.

Radi se o dijelovima stabala i grana dobivenih nakon orezivanja stabala.

Građani (fizičke osobe) s prebivalištem na području grada Osijeka uz predočenje osobne iskaznice mogu preuzeti navedenu drvnu masu u razdoblju od 17. – 21. lipnja 2019. u vremenu od 07:00 – 15:00 sati, na Unikomovoj kompostani, Biljska cesta.

Napomena:

Uz predočenje osobne iskaznice (kao dokaz prebivališta na području grada Osijeka), potrebno je organizirati vlastiti prijevoz i utovar drvne mase. Drva se preuzimaju u zatečenom stanju.