17.6.2019. započeli smo podjelu posuda za metal i staklo u višestambenim zgradama u Osijeku. Nastavak je to razvoja sustava odvojenog prikupljanja otpada po principu ”od vrata do vrata”. Na ovaj način postiže se jedan od osnovnih ciljeva u hijerarhiji otpada, a to je odvajanje iskoristivog materijala na mjestu njegova nastanka. Unikom je vlastitim sredstvima nabavio 1.500 sivih spremnika sa zelenim poklopcem od 80l za staklenu ambalažu i 1.500 sivih spremnika od 80l za metalnu ambalažu. Sve zgrade u gradu Osijeku unutar prostorija za odlaganje otpada, uz već postojeće spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada te spremnike za odvojeno sakupljenje papira, plastike, do kraja godine će dobiti i spremnike za staklenu ambalažu, metalnu ambalažu i biootpad. Odvojeno prikupljeni otpad odvozit će se jednom tjedno.

Svaka zgrada time dobiva Ekološki certifikat ”6” kojim se dokazuje da se u navedenom objektu odvaja šest vrsta otpada, stoga smatramo da je tima postignuta najviša europska razina primarne selekcije.