Poštovani,

obavještavamo korisnike usluga u reciklažnim dvorištima da će se od 01.10.2019. godine (utorak) ulazak moći obaviti isključivo s korisničkim karticama.

Osim toga napominjemo kako građevinski otpad do 200 kg građani mogu dovoziti na odlagalište Lončarica Velika, a za količine iznad 200 kg potrebno je isti odvesti na Reciklažno dvorište za građevinski otpad u Sarvašu.

Također, od 01.10. dolazi i do promjene vezane uz odlaganje biootpada. Od navedenog datuma biootpad odlaže se isključivo na Kompostani koja se nalazi na Biljskoj cesti.

Radno vrijeme odlagališta Lončarica Velika je od ponedjeljka do petka od 7:00 do 19:00 sati.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta u Sarvašu je radnim danom od 8:00 do 15:00 sati te subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Radno vrijeme Kompostane je radnim danom od 7:00 do 19:00 sati te subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Lijep pozdrav!