U Poreču se od 6.-8.06.2018. održava Međunarodna konferencija o zaštiti okoliša: Energija,ekologija i ekonomija kružnog gospodarenja otpadom. Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici Unikoma, a direktor Davor Vić održao je izuzetno zanimljivo predavanje “Uspostava sustava gospodarenja otpadom-problem ili izazov?”.