U četvrtak 27.travnja 2017. održana je još jedna u nizu radionica na temu ”Gospodarenje otpadom” na reciklažnom dvorištu u ekološko-edukacijskom centru. Radionica je organizirana u suradnji sa prodekanicom za znanost dr.sc. Irellom Bogut i profesorom visoke škole mr.sc. Željkom Popovićem kao dio izvanučioničke nastave na kolegiju Ekologija i održivi razvoj,  za studente buduće magistre ranoga predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, diplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja,modul Ekologija i nacionalna baština. 

 

FB_IMG_1493313071450_1493314211436