Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2018. godinu putem javnog prikupljanja prijava. Maksimalni iznos donacije ili sponzorstva po pojedinačnoj prijavi iznosi 10.000,00 kn godišnje

VIŠE NA: Javni poziv za projavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2018. god

Obrazac 1

Obrazac 3