Na temelju članka 34. stavka 1. Pravilnika o održavanju cesta („Narodne novine” br. 90/14) i članka 34. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Osijeka 17. listopada 2017., donosi

IZVEDBENI PROGRAM

zimske službe na održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka u zimskom razdoblju 2017./2018.

Izvedbeni program u cijelosti pročitajte ovdje:

1.dio

2.dio