U okviru suradnje tvrtke Unikom d.o.o. Osijek i Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, u srijedu 1.lipnja 2016.  studenti 3. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Mehanizacije u pratnji prof.dr.sc. Gorana Heffera i asistenata Željka Barača i Ivana Vidakovića, posjetili  su reciklažno dvorište Zeleni otok na Jugu II. Posjet reciklažnom dvorištu reazliziran je u sklopu  terenskih vježbi iz modula “Gospodarenje i recikliranje poljoprivrednog otpada”. Predavanje na temu Implementacija sustava primarne selekcije otpada u ekološko-edukacijskom centru održala im je profesorica Tihana Škugor, nakon kojeg su zajedno obišli reciklažno dvorište.