Obavještavamo korisnike da je račune za odvoz komunalnog otpada moguće dobivati u elektroničkom obliku putem i-Računa. Riječ je o modernom i ekološkom načinu plaćanja računa bez naknade, čime se štedi i na troškovima papira, ispisa, kuvertiranja i dostave računa.

Dovoljno je da građani otvore i-Račun u svojoj poslovnoj banci. Takav račun čine e-Uplatnica i e-Račun, a plaćanje se obavlja doslovce jednim klikom. Kako bi se račun platio, nije potrebno ništa unositi ili prepisivati s papira, svi podaci bit će unaprijed ispunjeni u obliku e-Uplatnice. Na taj se način uklanja mogućnost pogreške, a plaćanje se obavlja brzo i jednostavno. U svakom trenutku, prije i nakon plaćanja računa, građani mogu svoj i-Račun u PDF obliku pregledavati i preuzeti putem internet bankarstva. I-račun može se besplatno ugovoriti u sljedećim bankama: Addiko, HPB, OTP, PBZ i ZABA, a e-Obavijest da je račun pripremljen za plaćanje u internet bankarstvu građanima će stizati na upisanu e-mail adresu. Klijentima PBZ-a i ZABA-e na e-mail adresu bit će odmah poslan i račun kao privitak e-Obavijesti.