U sklopu projekta 2REGIONS2SUSTAIN Unikom d.o.o. Osijek organizira radionice po gradskim četvrtima grada Osijeka u cilju edukacije građana o korištenju posuda za biološki otpad – popularnog „Organka“.
„Organko“ je napredana i funkcionalno ustrojena posuda kojom se rješavaju problemi pri skupljanju i odvajanju bioloških otpada u kućanstvu ili na radnome mjestu. Proces truljenja najčešći je uzrok nastanka neugodnih mirisa u otpadu. Biološki otpad ne trune u „Organku“, već fermentira bez ispuštanja neugodnih mirisa nakon dodavanja prirodnog posipa za odvajanje biološkog otpada.
Edukativne radionice s građanima dosad su održane na Vijencu Ivana Meštrovića, Vijencu Ivana Česmičkog te u Bosutskoj ulici, a upute za korištenje „Organka“ je prezentirala gospođa Ljubica Farkaš, predstavnica udruge „Prijatelji okoliša-Osijek“