Tijekom listopada 2022. godine završeno je postavljanje krovišta na objekt prihvata i izolacije tj. centralnu zgradu oporavilišta. Ugrađena je vanjska i unutrašnja stolarija dok je postavljanje toplinske izolacije pri samom kraju. Postavljena je metalna konstrukcija na izlivene temelje budućih volijera za izletavanje ptica, nakon čega slijedi postavljanje žičanih ograda i mreža.

Krajem rujna i tijekom listopada 2022. godine, proveden je edukativni program iz područja zaštite prirode sa temom „Očuvanje divljih strogo zaštićenih vrsta životinja s prostora RH zbrinjavanjem u oporavilištima„ za učenike srednjih škola. Edukativni program za stručnu praksu učenika srednjih škola, podrazumijevao je edukativna predavanja koja prate predmetne kurikulume koja su učenici slušali o temi zbrinjavanja, zaštite i oporavka divljih strogo zaštićenih životinja sa područja Republike Hrvatske, ali i praktični rad u zoološkom vrtu Osijek uz stručno vodstvo veterinara, timaritelja i edukatora.

Edukativna predavanja i edukativne radionice održane su učenicima prvih i trećih razreda Prirodoslovne gimnazije te prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda Veterinarskog smjera Poljoprivredne i veterinarske škole u Osijeku. Predavanja je ukupno odslušalo 174 učenika, dok su radionice još u tijeku.