Zbrinjavanje otpada u kontekstu lokalnog razvoja bila je središnja tema prvoga dijela završnog dana Liderove konferencije 48 sati koja je u Vodicama od 22.-24.studenog 2017. okupila gradonačelnike i druge predstavnike jedinica lokalne samouprave, ministre i poduzetnike.Predstavnici Unikoma zajedno sa poslovnim partnerima iz tvrtke Plastka Skaza u sklopu konferencije na sekciji Partnerstvo poduzetnika i gradova predstavili su se prezentacijom ”Ekološki i ekonomski pristup do zelenih gradova”. Grad Osijek istaknut je kao primjer dobre prakse koji je napravio značajne korake u razvoju sustava primarne slekecije s naglaskom na izdvajanje biootpada iz sastava miješanog komunalnog otpada u cilju smanjenja ukupne količine otpada koja završava na odlagalištu.