INFO TEL 0800 200 025 | +385 31 374-212

Kontakt

Unikom d.o.o
ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Ružina 11a, 31000 Osijek HR

+385 31 374 212 / centrala
+385 31 374 211 / direktor
unikom@unikom.hr

INFORMACIJE

info@unikom.hr

PROFIL
TVRTKE

M.B. 3013421
OIB: 07507345484
Trgovački sud u Osijeku – MBS:030060225

RAČUN TVRTKE

IBAN HR6223600001101861733
ZAGREBAČKA BANKA D.D.

RAČUN TVRTKE

IBAN HR8123400091100164914
Privredna banka Zagreb d.d.

RAČUN TVRTKE

IBAN HR0925000091102015249
Addiko bank d.d.

TEMELJNI
KAPITAL

64.011.100,00 Kn
u cijelosti uplaćen

 

ČLAN
UPRAVE

direktor: Igor Pandžić, mag. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Josip Mihaljević, bacc. ing. el.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA:
-poštom ili osobno na adresu Unikom d.o.o., Ružina 11/a, Osijek,
-e-poštom na info@unikom.hr
Besplatni info telefon 0800 200 025