Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama – 2023. godina:


  • Usluga zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja općina Bizovac, Petrijevci i Bilje
    Obavijest o nadmetanju – preuzimanje objave