The owner of Pécs Zoo and Aquarium-Terrarium Benefical Nonprofit Kft. is the City of Pécs with County Rights. Pécs Zoo is member of the Association of Hungarian Zoos and Aquariums and full member of EAZA since 2019. The foundation stone was laid in 1960, The Zoo was first renovated in 2006 and finally reached the present size of its exhibit area and species collection in 2016. During the reconstruction works between 2013-2016 the exhibit area increased to 4,5 acres and a new, architecturally and technologically outstanding visitor’s centre was built as well, which development allowed the unification of the Zoo and the Aquariaum-Terrarium which was separated until that time.
During the planning of the complex it had to be taken in account that the forested area is located in NATURA 2000 nature reserve, on karst aquifer.
Thanks to the development, an ecotourism park was established as well, exhibiting the flora and fauna of Mecsek mountains and its surrounding areas. The Zoo shelters 1483 individuals of 256 species. Pécs Zoo also has the same primary task, like all Zoos, the presentation of world living creatures, values, diversity of nature, emphasizing their protection, and education as well.
A Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa Pécs Megyei Jogú Városa. A Pécsi Állatkert tagja a Magyar Állatkertek Szövetségének, és 2019-ben teljes jogú EAZA tagságot is kapott.
Az alapköveket 1960-ban fektették le, majd első felújítására 2006-ban került sor, végül 2016-ra nyerte el jelenlegi bemutató terének és fajgyűjteményének nagyságát. A 2013-2016 közötti felújításnak köszönhetően a bemutató tér 4,5 hektárra nőtt, és megépült a mind építészeti, mind pedig technológiai szempontból jelentős látogatói fogadóépület, amely lehetővé tette az Állatkert és az addig különálló Akvárium-Terrárium egyesítését.
A komplexum kialakításánál figyelembe kellett venni, hogy a Mecsekoldalban található parkerdei terület NATURA 2000 védelmi területen, karszt vízbázison helyezkedik el. A fejlesztésnek köszönhetően egy ökoturisztikai park is kialakításra került, mely a Mecsek és környékének növény- és állatvilágát mutatja be. Az Állatkertben 256 faj 1483 egyede él.
Mint minden állatkertnek, a Pécsi állatkertnek is elsődleges feladata a világ élőlényeinek, a természet értékeinek, sokszínűségének bemutatása, ezek védelmének hangsúlyozása és az oktatás.