English:
The Government of Baranya County is a territorial institution which accordance with the provisions of CLXXXIX of 2011 on local governments in Hungary Act and XXI of 1996 on Spatial Development and Planning Act, performs regional development, rural development, territorial planning and coordination tasks.
The Government of Baranya County is obliged to performs those tasks defined by law that local government can not obliged and also performs tasks related to nationalities, sports tasks.
The Government of Baranya County operates with city of Pécs a county territorial development consultation forum on territorial development and planning.
The Government of Baranya County as a project partner supports the implementation of project with marketing activities.
Hungarian:
A Baranya Megyei Önkormányzat egy területi önkormányzat, mely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezései alapján területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.
A megyei önkormányzat köteles ellátni azokat a törvényben előírt feladatokat, amelyek megoldására települési önkormányzat nem kötelezhető, valamint ellátja a nemzetiségekkel, valamint a sporttal kapcsolatos feladatokat is.
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésével megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtet a területfejlesztésről és a területrendezésről.
A projekt partnereként elsősorban marketing jellegű tevékenységekkel támogatja a megvalósuló projekt eredményeit.