Hrvatski:

Grupa hrvatskih i mađarskih stručnjaka, sastala se 21.03.2021., putem platforme zoom kako bi raspravila razvoj edukacijskog materijala na temu obrazovanja za okoliš. Cilj sastanka bila je da se razmjene ideje, znanja i najbolje prakse kao i da se utvrde smjernice za izradu edukacijskog materijala za predškolsku dob i za niže razrede osnovne škole na temu zaštite okoliša. Zaključeno je da će grupa izmijeniti kontakt podatke i nastaviti koordinirati aktivnosti na izradi projektnog zadatka.

English:

A group of Hungarian and Croatian experts met on March 21st 2021 over on-line platform to discuss development of educational material for environment. Their goal was to exchange ideas, knowledge and best practices and to establish guidelines for crating educational material for pre-school and school kids on the topic of environment. It was concluded that the group will exchange contact details and continue to coordinate activities.